Norwegian lynx

Gaupe – Wikipedia

Gaupe – Wikipedia

Where does the lynx live? – Besøkssenter rovdyr

Lynx takes a rest on Norwegian family’s front drive

Lynx takes a rest on Norwegian family’s front drive – The Local

Usually a shy animal, a lynx offered an unusual sight at a family home in Trøndelag County when it strolled up the driveway and observed passing traffic.

Meet the Norwegian Lynx ! | See Norway – Se Norge

Meet the Norwegian Lynx ! | See Norway – Se Norge

Gaupa er vårt aller største kattedyr!  En ganske sky og dertil ‘lydløs nattlig jeger’ som lever over størstedelen av landet, dog i begrenset antall. Gaupa varierer noe i vekt etter kjønn og biotop, men dette eksemplaret er anslått til ca 20 kilo.  Man antar at det i Norge pr dags dato finnes ca 500 dyr.…

Lynx – Norway 2017 | archnetwork

Norway lynx numbers low – The Norwegian American

Lynx Lynx ; All the Norwegian Lynxes – Sunderø Gallery

Keywords: norwegian lynx