Norwegian seafood

Norges sjømatråd

Norwegian seafood council – retail outside Norway. Portalen skal skal hjelpe næringen i landene vi eksporterer til å forstå Norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapingsområdene markedsadgang,markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, ogfinansieres gjennom en lovpålagt avgift på eksport av norsk sjømat. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og tretten kontorer i utlandet.

Norway Seafoods

Norway Seafoods er et kvalitetsmerke for villfanget, bærekraftig hvitfisk, torsk og sei – hentet opp fra det arktiske havet i nord.

Seafood from Norway | Seafood from Norway

Seafood from Norway.

Norwegian Seafood Company | Your supplier of fresh and …

Norwegian Seafood Company | Your supplier of fresh and frozen seafood from the cold clear waters of Norway

Norwegian Seafood Company is proud to be a leading Norwegian seafood suppliers for companies all over the world. We have operated for more than 25 years and we …

Pure Norwegian Seafood: High quality seafood from Norway

Pure Norwegian Seafood spiller på lag med naturen!

First-class seafood | Norwegian food – Visit Norway

First-class seafood | Norwegian food

Norwegian Seafood Trust tilbyr sammen med teknologiselskapene Atea og IBM en sporingstjeneste som følger hele verdikjeden til fisken, fra egget klekker, …

Sample skrei (Arctic cod), famous Norwegian salmon, king crab and other unique culinary experiences from the coast of Norway.

Sjomatnorge.no Norwegian Seafood Federation

Sjomatnorge.no Norwegian Seafood Federation – Sjomatnorge.no

The seafood industry represents one of Norway’s largest export industries after oil and gas. Norway exports farmed and wild fish to more than 150 countries.

Norwegian Seafood Trust | Trygg mat – fra fjord til bord

Seafood in Norway – Norway Travel Guide

Seafood in Norway | Norway Travel Guide

With countless fjords, lakes and rivers, as well as easy access to some of the cleanest, most thriving oceans in the world, Norway’s seafood is second to none. Cod, sal

Keywords: norwegian seafood