Airbnb skatteetaten

Rapporteringsplikt for Airbnb og andre utleiere synliggjør …

Rapporteringsplikt for Airbnb og andre utleiere synliggjør milliardinntekter – Skatteetaten

29. apr. 2022 — NHO Reiseliv har, via Skatteetaten, fått tilgang til en oversikt over hvor store utleieinntekter Airbnb-utleiere og andre har hatt siden …

Airbnb og Skatteetaten – Airbnbs Hjelpesenter

I Norge samarbeider vi med Skatteetaten for å etterkomme gyldige og juridiske forespørsler om skatteinformasjon. Følgelig blir skatterelaterte opplysninger delt …

Her er viktig informasjon om skattene dine når du er vertskap på Airbnb.

Fra i år skal inntektene rapporteres til Skatteetaten! | Huseierne

Leier du ut gjennom AirBnB eller andre formidlere: Fra i år skal inntektene rapporteres til Skatteetaten! | Huseierne

17. jul. 2020 — Leier du ut gjennom AirBnB eller andre formidlere: Fra i år skal inntektene rapporteres til Skatteetaten! I år rapporteres leieinntekter fra …

I år rapporteres leieinntekter fra kortidsutleie direkte til Skatteetaten når du bruker utleieformidlere som AirBnB eller lokale utleiekontorer. Det betyr at det blir enklere for deg som leier ut å betale riktig skatt.

Skatt ved korttidsutleie av bolig – AirBnB mm – Huseierne

Skatt ved korttidsutleie av bolig – AirBnB mm | Huseierne

Blir utleien regnet som næring? Også her kan utleien bli regnet som næring hvis man har mange korte utleieforhold. Skatteetaten er ikke tydelig på når dette …

Reglene om skatt på korttidsutleie gjennom for eksempel AirBnB er enkle, men kan være strenge. Pass på detaljene, så du ikke får ekstra høy skatt!

Nå må Airbnb og andre deleplattformer rapportere dine …

Nå må Airbnb og andre deleplattformer rapportere dine leieinntekter til Skatteetaten –

7. jan. 2020 — Fra 1. januar må alle som formidler utleie av fast eiendom samle inn utleiedataene sine og rapportere de til Skatteetaten.

Fra 1. januar må alle som formidler utleie av fast eiendom samle inn utleiedataene sine og rapportere de til Skatteetaten. Det vil gjøre det vanskeligere for utleiere å unndra inntekter til beskatning.

Så mye kan du tjene på Airbnb-utleie – DNB Nyheter

Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager sammenhengende, vil inntekten ifølge Skatteetaten være skattepliktig etter en sjablongmetode: Det innebærer at …

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten – NEF.no

Regjeringen ønsker at AirBnB rapporterer din utleie direkte til Skatteetaten for at den skal bli skattlagt riktig. … Du skal betale skatt hvis du leier du bolig …

Regjeringen ønsker at AirBnB rapporterer din utleie direkte til Skatteetaten for at den skal bli skattlagt riktig.

Leier du ut på Airbnb? Da har disse en nyhet til deg

Airbnb, Skatteetaten | Leier du ut på Airbnb? Da har disse en nyhet til deg

25. aug. 2019 — Les mer om: Airbnb · Skatteetaten · bolig · nyheter. Se kommentarer …

Etter modell fra Danmark, skal nå skattemyndighetene i Norge få direkte informasjon fra plattformselskaper slik som Airbnb.

Viktig å tenke skatt ved utleie av hytta – Finaut

Finaut

Mange velger å leie ut via nettjenesten Airbnb. Fra og med 2020 ble Airbnb pålagt å rapportere alle utleiedata til Skatteetaten.

Får skattesmell etter utleie i Stavanger på Airbnb

Siv Jensens tidligere rådgiver beklager: Får skatte­smell etter utleie i Stavanger på Airbnb

31. okt. 2022 — … Simonsen ikke av for utleie av boligen på Storhaug, selv om den i perioder ble leid ut via Airbnb, påpeker Skatteetaten i vedtaket.

Atle Simonsen legger kortene på bordet i pendlerboligsak.

Keywords: airbnb skatteetaten