Statens vegvesen vegprosjekter e6

E6 Helgeland – Statens vegvesen

E6 Helgeland | Statens vegvesen

31. jan. 2023 — Statens vegvesen planlegger å bygge ny vei på strekningen. Prosjektet omfatter bygging av ca. 44 km ny vei, hvorav ca. 24 km er nye tunneler …

Prosjektet gir bedre framkommelighet på og gjennom Helgeland. De nye veganleggene bidrar til færre drepte og alvorlig skadde i trafikken.

E6 Megården-Mørsvikbotn – Statens vegvesen

E6 Megården-Mørsvikbotn | Statens vegvesen

3. jan. 2023 — E6 over Ulvsvågskaret har siden transport med hest og kjerre tok slutt og motorisert ferdsel overtok, vært problematisk for fremkommelighet …

12 av 16 tunneler på strekningen E6 Megården–Mørsvikbotn tilfredsstiller ikke tunnelsikkerhetsforskriften.

E6 Ulvsvågskaret – Statens vegvesen

E6 Ulvsvågskaret | Statens vegvesen

E6 Helgeland sør. Prosjektet gir bedre framkommelighet på og gjennom Helgeland. De nye veganleggene bidrar til færre drepte og alvorlig skadde i trafikken.

E6 over Ulvsvågskaret er i dag en lang og bratt flaskehals for tungtransporten. Ny E6 skal legges i tunnel for gi forutsigbar fremkommelighet hele året.

E6 Helgeland sør – Statens vegvesen

E6 Helgeland sør | Statens vegvesen

Planprogrammet for E6 Oslo Øst ble fastsatt av Oslo kommune 6.9.2016. Prosjektet har ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU).

Prosjektet gir bedre framkommelighet på og gjennom Helgeland. De nye veganleggene bidrar til færre drepte og alvorlig skadde i trafikken.

E6 Oslo øst – Statens vegvesen

E6 Oslo øst | Statens vegvesen

Delprosjektet er i byggefase der Fjerdingelvbrua med tilstøtende veg ble åpnet i oktober 2021. Reguleringsplanen for strekningene sør- og nord for Fjerdingelv …

Prosjektet omfatter en strekning på ca. 15 km av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo.

E6 Fjerdingen–Grøndalselv – Statens vegvesen

E6 Fjerdingen–Grøndalselv | Statens vegvesen

Det skal skredsikres langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. Det skal også gjøres erosjonssikring av veifylling mot Snåsavatnet.

Den nye vegen på E6 Fjerdingen-Grøndalselv vil få slakere svinger, mindre stigninger og en gjennomgående bredde på ni meter.

E6 Langnesberga – Statens vegvesen

E6 Langnesberga | Statens vegvesen

På E6 fra Grong til Nordland grense skal det utbedres og bygges mest mulig ny veg med asfaltert vegbredde 9,0 m og fartsgrense 90 km/t.

Det skal skredsikres langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. Det skal også gjøres erosjonssikring av veifylling mot Snåsavatnet.

E6 Grong–Nordland grense – Statens vegvesen

E6 Grong–Nordland grense | Statens vegvesen

Målet er økt framkommelighet og bedre trafikksikkerheten gjennom Helgeland. Høsten 2021 startet arbeidet med å bygge delstrekningen E6 Svenningelv-Lien.

På E6 fra Grong til Nordland grense skal det utbedres og bygges mest mulig ny veg med asfaltert vegbredde 9,0 m og fartsgrense 90 km/t.

E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien – Statens vegvesen

E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien | Statens vegvesen

E6 Biri-Øyer skal bygges ut til fire felt for å få en trafikksikker veg med god framkommelighet.

Målet er økt framkommelighet og bedre trafikksikkerheten gjennom Helgeland. Høsten 2021 startet arbeidet med å bygge delstrekningen E6 Svenningelv-Lien.

E6 Biri–Øyer – Statens vegvesen

E6 Biri–Øyer | Statens vegvesen

E6 Biri-Øyer skal bygges ut til fire felt for å få en trafikksikker veg med god framkommelighet.

Keywords: statens vegvesen vegprosjekter e6