Ruter priser 2017

Ruter endrer prisene fra 29. januar 2017 – Mynewsdesk

Ruter endrer prisene fra 29. januar 2017 | Ruter AS

20. des. 2016 — Ruter endrer prisene fra 29. januar 2017 · Ordinær enkeltbillettpris øker med 1 krone · 30-dagersbilletten øker fra 690 til 708 for 1 sone …

29. januar 2017 kommer den årlige prisjusteringen fra Ruter. Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til…

Årsrapport 2017 – Oslo – Ruter

Årsrapport 2017

31. aug. 2018 — Administrasjonsselskapet Ruter As eies. 60 % av Oslo kommune og 40 % av Akershus fylkeskommune. Alle offentlige tilskudd til kollektivtrafikken …

Slik blir Ruters billettpriser neste år – Aftenposten

Slik blir Ruters billettpriser neste år

20. des. 2016 — Tirsdag formiddag informerte Ruter om sin årlige prisjustering – som får påvirkning på de ulike billettprisene fra 29. januar 2017.

Enkeltprisbilletten og 30-dagersbilletten øker, mens ledsagere får reise gratis og rufusbilletten endres.

Ruter har endret prisene, og to aldersgrupper kommer bedre ut –

Søndag endret Ruter billettprisene

27. jan. 2017 — Enkeltbillett øker med en krone, og 30-dagersbilletten øker fra 690 til 708 kroner når Ruter justerer billettprisene 29. januar.

Enkeltbillett øker med en krone, og 30-dagersbilletten øker fra 690 til 708 kroner når Ruter justerer billettprisene 29. januar

Ruter – 29. januar endrer vi prisene på enkeltbilletten – Facebook

Ruter har endret prisene, og to aldersgrupper kommer bedre ut –

28. jan. 2019 — Fra 27. januar gjelder nye priser om du skal reise med Ruter. Prismatrise 2019: Billettprisene økes generelt i tråd med fastsatt prisvekst …

Ruter endrer billettprisene – Bussmagasinet

Prisendring 29. januar 2017 … Øker priser på kollektivtransport som aldri er i rute. … Øker prisene ja, men der jeg bor er busstilbudet like dårlig.

MDG lovet priskutt, men det motsatte har skjedd – Nettavisen

Ruter endrer billettprisene – Bussmagasinet

3. sep. 2021 — Ruter-prisene fortsetter å øke, tross MDG-løfter om det motsatte. … Valgkampen 2017, men to måneder etterpå satte de momsen opp.

RuterBillett til finalen i Aller Best 2017 – Aller Annonse

Norsk politikk, MDG | MDG lovet priskutt, men det motsatte har skjedd

6. apr. 2022 — Ruter ville fortelle om fordelene med RuterBillett-appen. Native artikler på front av dagbladet.no var første skritt i en vellykket …

Ruter-prisene fortsetter å øke, tross MDG-løfter om det motsatte. – Har sviktet de som ønsker å velge miljøvennlig, sier Venstres leder.

RuterBillett til finalen i Aller Best 2017

Ruter ville fortelle om fordelene med RuterBillett-appen. Native artikler på front av dagbladet.no var første skritt i en vellykket kampanje.  

Keywords: ruter priser 2017